INTERVALLER

Galleri Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, 413 14 Göteborg, Sverige
8. feb. – 1. mars. 2020

Maria Lavman Vetö (S), Ingela Skytte (DK) och Ingrid Kæseler (DK)

”Vi vill med utställningen ”INTERVALLER” utforska abstrakt måleri. Det handlar här om ett utvidgat måleri uppbyggt av repetition och ackumulation som aktiverar hela rummet. Med linjen och färgen som primära beståndsdelar intas gallerirummen. Aluminium, nylonnät, trä, statistik-rapporter, pigment och plexiglas utgör materialen i denna konstellation. Bildelement spelar mot varandra i optiska bildytor med dynamiska seriella variationer och ger plats till nya dialoger.”


 
Intervaller installation viewINTERVALLER: Ingela Skytte, Maria Lavman Vetö, Ingrid Kæseler

INTERVALLER: Ingela Skytte, Maria Lavman Vetö, Ingrid Kæseler

INTERVALLER: Ingela Skytte, Maria Lavman Vetö, Ingrid Kæseler


Fotograf: Lina Ikse


Udstillingen er støttet af
Dansk-Svensk Samarbejde